Bàn giao mốc giới dự án Đại Kim Định Công

ban-giao-moc-gioi

Ngày 04/03/2020 Ủy ban nhân dân Quận Hoàng Mai đã có văn bản số 418/UBND-TNMT gửi cho Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà và các phường Đại Kim và phường Định Công về việc giao nhiệm vụ kiểm tra, quản lý hồ sơ cắm mốc giới theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc – Tây Bắc Đại Kim Định Công, tỷ lệ 1/500 tại phường Định Công và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

Thực hiện theo Quyết định số 6446/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chi tiết mở rộng phía Bắc – tây Bắc Đại Kim Định Công, tỷ lệ 1/500 tại phường Định Công và phường Đại Kim, quận Hoàng Mai.

ban-giao-moc-gioi

UBND quận Hoàng Mai nhận được văn bản số 128/HH ngày 24/12/2019 của Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà về việc đề nghị UBND quận Hoàng Mai có kế hoạch phối hợp với nhà đầu tư và các bên liên quan tiếp nhận bàn giao mốc giới khu đô thị mới mở rộng phía Bắc – Tây Bắc Đại Kim – Định Công tại phường Định Công và phường Đại Kim.

UBND quận sau khi thống nhất đã có chỉ đạo như sau:

1/ Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà có trách nhiệm tổ chức triển khai cắm mốc giới, tổ chức nghiệm thu và bàn giao mốc giới ngoài thực địa cho UBND phường Định Công và phường Đại Kim; bàn giao hồ sơ cắm mốc cho phòng Quản lý đô thị, phòng tài nguyên và Môi trường quận theo quy định.

2/ Giao phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra, nhận bàn giao hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch của Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà, phối hợp nghiệm thu mốc giới cùng UBND các phường Định Công, phường Đại Kim.

3/ Giao UBND phường Định Công, UBND phường Đại Kim, phòng Quản lý đô thị quận và phong Tài nguyên Môi trường phối hợp kiểm tra, nghiệm thu mốc giới với Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà.

Sau đó sẽ báo cáo kêt quả thực hiện về UBND Quận.

ban-giao-moc-gioi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988676959